Устав

Добавена от ТПБГС на 26.04.08

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ",гр.София

--> Изтегли! <--
(нужен Ви е Microsoft Word за да разгледате документа)