Органи на управление

Добавена от ТПБГС на 26.04.08

Красимир ДАЧЕВ - Председател
Образование: Висше юридическо, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Езици: Английски, Руски, Италиански
тел.: (02) 818 59 59, 818 59 69
факс: (02) 818 59 49
e-mail: kdachev@mtgbg.com

Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
Управителен орган на сдружението е Управителния съвет.
Сдружението ще се управлява от Управителен съвет в състав:

1. "ЕКОТЕКНИКА"ООД със седалище и адрес на управление в град София

2. СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА" - гр. София, община "Изгрев", ул."Елемаг"30-А

3. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - Институт за гората, гр. София

4. СНЦ "БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" -гр.София, ул."Парчевич" 42

5. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ "ГОРОВЛАДЕЛЕЦ" - гр.Чепеларе, ул."Спартак"6

6. ЕООД"ПЛАТАН" със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, ул."Софийско шосе" 16, ет. 8, ап. 39

Списък на УЧРЕДИТЕЛИТЕ на Сдружение с нестопанска цел "ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ"-гр.София присъствали на проведеното на 07 декември 2007 г. Учредително събрание:

1. "ЕКОТЕКНИКА"ООД със седалище и адрес на управление в град София
2. СНЦ "БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" със седалище и адрес на управление в град София
3. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ "ГОРОВЛАДЕЛЕЦ" със седалище и адрес на управление в град Чепеларе
4. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - Институт за гората със седалище и адрес на управление в град София
5. СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА" със седалище и адрес на управление в град София
6. ЕООД"ПЛАТАН" със седалище и адрес на управление в град Шумен
7. ЕООД"АГРОЛЕС" със седалище и адрес на управление в град Враца
8. "ЕКОСВИЛ"ЕООД със седалище и адрес на управление в град Свищов
9. "ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ"АД със седалище и адрес на управление в град Плевен
10. ЕТ"ДАРИЯ-ДАРИНКА ДИМИТРОВА" със седалище и адрес на управление в град Луковит