Годишен финансов отчет за 2012 г. на Сдружение "Технологична платформа на горския сектор в България" (в ликвидация)

Добавена от ТПБГС на 30.06.2013 г.

 Годишен финансов отчет за 2012 г. на Сдружение "Технологична платформа на горския сектор в България" (в ликвидация)