Партньори

Добавена от ТПБГС на 26.04.08

"ЕКОТЕКНИКА"ООД със седалище и адрес на управление в град София
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - Институт за гората, гр. София
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ "ГОРОВЛАДЕЛЕЦ" със седалище и адрес на управление в град Чепеларе
СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА" със седалище и адрес на управление в град София
СНЦ "БЪЛГАСРКА ТЪРГОВСКА ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" със седалище и адрес на управление в град София
"ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ"АД със седалище и адрес на управление в град Плевен
"ЕКОСВИЛ"ЕООД със седалище и адрес на управление в град Свищов
ЕООД"ПЛАТАН" със седалище и адрес на управление в град Шумен
ЕООД"АГРОЛЕС" със седалище и адрес на управление в град Враца
ЕТ"ДАРИЯ-ДАРИНКА ДИМИТРОВА" със седалище и адрес на управление в град Луковит