Контакти

Добавена от ТПБГС на 26.04.08

"Технологична платформа на горския сектор в България" със седалище и адрес на управлението:
гр.София, ж.к. Бокар, бул. "България", N18

Красимир ДАЧЕВ - Председател
тел.: (02) 818 59 59, 818 59 69
факс: (02) 818 59 49
e-mail: kdachev@mtgbg.com

Секретар:
инж. Илия Колев
GSM: +359 885 799 212
e-mail: ikolev@ekoteknika.com